TooConsult.png

Prototyper

En vktig del i utvecklingen av en produkt är att ta fram prototyper...
För att snabbt och kostnadseffektivt kunna ta fram enskilda prototyper under ett projekts olika faser har vi egena FDM maskiner.
Vad man behöver för att göra en Model/Prototyp är en 3D fil och den ska vara i STL format.

 

Vi har 5st. FDM maskiner

1st Dimension SST 768
( 1 Skrivhuvuden )

2st CreatBot DX3 ( 3 Skrivhuvuden )

1st CreatBot DX2 ( 2 Skrivhuvuden )

1st CreatBot DS   ( 2 Skrivhuvuden )

Fakta om Maskinen SST 768

Material: ABS

Bygglager:0,2540 el. 0,3302mm

Byggyta:203x203x305

Materialet strängsprutas ut.

Här finns en länk till hur processen
går tillväga i SST Maskinen :

Video 1

Video 2

Fakta om Maskinen CreatBot

Material: ABS el. PLA

Bygglager från 0.10mm

Byggyta: 300x250x300

Här finns en länk till hur processen
går tillväga i CreatBot Maskinerna:

Video 1

 

Dimension-768.png

creatbot-dx-02-2.jpg
 

Externa prototyptillverkare

Anlita vi oss av när vi är steget närmare en 100% detalj om så behövs.

Då kör vi Prototyper i SLS eller SLA
hos våra samanbetspartner.

Prototyper brukar ta omkring 2-5 dagar beroende på utseende.

Ibland gör vi även Prototyp verktyg för att få en mer exakt detalj som den kommer bli  i verkligheten med rätt material sperc.

Copyright 2015 - TooConsult Sweden AB