TooConsult.png

Konstruktion

Vi utför konstruktionsuppdrag och förverkligar dina idéer. Vi konstruerar i CAD 3D och 2D och vi har en lång erfarenhet

av att driva utvecklingsprojekt. Vi tar din ide från idéstadiet till en verklig produkt. Detta har vi gjort tillsammans med

ett stort antal företag i olika brancher. 

 

1-2-3 Metoden

Vi arbetar ofta i 1-2-3 metoden och med det innerbär det att vi först får en enkel Skiss som vi sedan gör en 3D fil av som vi sedan kan ta fram en Prototyper i våra egna 3D skrivare eller av extern hjälp.
När vi väl har en Prototyp så kan vi skicka den till kunden så dem kan få känna/prova detaljen.

 

CAD ritning i 3D och 2D

Vi tar fran detaljer i 3D som vi sedan gör 2D filer av med måttsättning för att sedan lättare kunnan kontrollera av eventuella mått på färdig detalj.

 

Copyright 2015 - TooConsult Sweden AB