TooConsult.png

Info

2010 Bildades Too Consult Sweden som ett AB och innan dess var det en
enskild firma som startades 2007då hette firman The One & Only Consult.
Inriktingen har varit detsamma som när det bildades och det är att ta
fram nya smarta produkter till kunder.

Mattias Larsson , VD

Har arbetat inom formsprutningsbranchen sedan 1997 då började han som verktygsmakare.
Han har även fått utbildning i Formsprutor och 6 axlig ABB Robotar

Produktutveckling i Cad Program har an sysslat med sedan 2001

Han har en väldigt lång erfarenhet av Kinesisk verktygsframtagning och han åker ner till Kina emellan 4-6ggr/år lite beroende på vad som är på gång.

 

Copyright 2015 - TooConsult Sweden AB